Ogłoszenia

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała certyfikat do oceny personelu. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem
FGAZ-E/27/0003/17. Informacja ta jest również widoczna na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.
Koszt egazamonu wynosi 325 zł + 23% VAT.
Nr konta do wpłaty za egzamin: 36 1050 1168 1000 0005 0261 5669
W tytule wpłaty proszę podać miasto oraz NIP firmy.
Można także zapłacić gotówką przed egzaminem.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: termoklima@wp.pl

TERMINY EGZAMINÓW
1. 24.08.2017 – POZNAŃ
2. 25.08.2017 – WROCŁAW
3. 8.09.2017 – POZNAŃ
4. 22.09.2017 – KOSZALIN
5. 26.09.2017 – KIELCE
6. 28.09.2017 – KRAKÓW
7. 12.10.2017 – KIELCE
8. 18.10.2017 – POZNAŃ
9. 26.10.2017 – KRAKÓW

Informujemy, że posiadamy w sprzedaży czynnik chłodniczy R404A w butlach po 9,8 kg. Zainteresowanych prosimy o kontakt.