Ogłoszenia

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała certyfikat do oceny personelu. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem
FGAZ-E/27/0003/17. Informacja ta jest również widoczna na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.
Koszt egazaminu wynosi 340 zł + 23% VAT.
Nr konta do wpłaty za egzamin: 36 1050 1168 1000 0005 0261 5669
W tytule wpłaty proszę podać miasto oraz NIP firmy.
Można także zapłacić gotówką przed egzaminem.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: termoklima@wp.pl

TERMINY EGZAMINÓW ROK 2019

1. 15.01.2019 – Przyszowice k. Gliwic  – przeniesiony na 1.03.2019
2. 18.01.2019 – POZNAŃ

3.8.02.2019 – POZNAŃ

4. 22.02.2019 – OŁAWA

5. 1.03.2019 – GLIWICE / PRZYSZOWICE/

6. 5.03.2019 – KRAKÓW

7. 12.03.2019 – KIELCE

8. 15.03.2019 -ŁÓDŹ

9. 20.03.2019 – POZNAŃ

10. 2.04,2019- KRAKÓW

11. 4.04.2019 – KRAKÓW

12. 9.04. 2019 – WROCŁAW

13. 12.04.2019 – OŁAWA /STANOWICE/

14.  24.04.2019 – POZNAŃ

15. 8.05.2019 – ŁÓDŹ

16. 10.05.2019 – POZNAŃ

17.  14.05.2019 – KIELCE

18. 22.05.2019 – ŻORY

19. 29.05.2019 – KIELCE

20.6.06.2019 – POZNAŃ

21. 12.06.2019 – SIEDLCE

22. 26.06.2019 – OŁAWA

23. 4.07.2019 – POZNAŃ

24. 9.07. 2019 – GLIWICE /PRZYSZOWICE/

25. 11.07.2019 – KRAKÓW