Ogłoszenia

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała certyfikat do oceny personelu. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem
FGAZ-E/27/0003/17. Informacja ta jest również widoczna na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.
Koszt egazamonu wynosi 325 zł + 23% VAT.
Nr konta do wpłaty za egzamin: 36 1050 1168 1000 0005 0261 5669
W tytule wpłaty proszę podać miasto oraz NIP firmy.
Można także zapłacić gotówką przed egzaminem.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: termoklima@wp.pl

TERMINY EGZAMINÓW ROK 2019

1. 15.01.2019 – Przyszowice k. Gliwic
2. 18.01.2019 – POZNAŃ